Ty te moesz mie wasn wizytwk...


  angielski-rosyjski-legionowo

tutaj powinno być logo...  


Korepetycje Familijne

A N G I E L S K I – R O S Y J S K I
M A T E M A T Y K A – F I Z Y K A


+ małżeństwo absolwentów UW i PW
+ 10 lat doświadczenia w nauczaniu
+ twórcza, bezstresowa atmosfera
+ super wysoka skuteczność
+ możliwość dojazdu

+ możliwość wyjątkowo ekonomicznych korepetycji korespondencyjnych


Zapraszamy. Jagoda i Staszek. 507-571-063

Jesteśmy małżeństwem, absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Z wykształcenia jesteśmy odpowiednio: filologiem(Jagoda) i inżynierem(Staszek). Z zawodu nie jesteśmy nauczycielami ale z sercem i z sukcesami pomagamy w nauce dzieciom, młodzieży i dorosłym już od ponad 10-ciu lat.

Na naszych zajęciach z troską i pełnym zaangażowaniem traktujemy każdego Ucznia jak członka naszej licznej, edukacyjnej rodziny. Są osoby, z którymi zaczynaliśmy naukę gdy rozpoczynały gimnazjum. Teraz przygotowujemy się razem do matury. Jeszcze inni wracają do nas będąc już na studiach.

Nasze lekcje są w 100% dla Ciebie. Słuchamy uważnie Twoich potrzeb i bierzemy pod uwagę Twoje umiejętności...Pamiętamy, jak sami potrzebując kiedyś korepetycji trafialiśmy do osób, które przelewały szybko na papier swoją niewątpliwie rozległą wiedzę niewiele tłumacząc, albo mówiąc o tym co sami najlepiej umieli. Co z tego, że na koniec dostawaliśmy wszystkie notatki...Wychodziliśmy z zajęć nadal niepewni siebie...

Podczas spotkania staramy się abyś to przede wszystkim TY BYŁ/BYŁA 100% CZASU AKTYWNY/AKTYWNA. My Cię nakierujemy. Podpowiemy. Jeżeli trzeba "rozpiszemy" krótki przykład, a jeśli napotkasz przeszkodę nie do przejścia wytłumaczymy tak, że "chwycisz" i znowu pójdziesz dalej. Ale za wszelką cenę chcemy, abyś to przede wszystkim Ty SAM/SAMA starł/starała się dany problem rozwiązać, przezeń przebrnąć! Inaczej nie doświadczysz = nie zrozumiesz...:(

Jeżeli już jednak włożysz taki wysiłek, to gwarantujemy Ci 100% efektywności każdego spotkania! Ćwicząc bowiem MOŻLIWIE SAMODZIELNIE, ale w bezstresowej, serdecznej atmosferze i pod okiem osoby, której zależy na Twoim sukcesie, i która pomoże Ci szybko pokonać trudność, z którą się zmagasz, uczysz się skutecznie, szybko i zapamiętujesz na długi, długi czas.

Tu prośba do rodziców...Nie organizujcie swoim dzieciom korepetycji na siłę, gdy nie są jeszcze gotowe! Wtedy bowiem zajęcia stają się drogą przez mękę zarówno dla Nich jak i dla nas. Spróbujcie dziecko zachęcić, zainteresować. Jeżeli to się nie uda, spróbujcie zmotywować wynagradzając za postępy w nauce. Niech poczuje, że warto się uczyć. Ale jeszcze raz prosimy: nie zmuszajcie, bo naukę można zacząć dopiero wtedy, gdy pojawia się motywacja, zainteresowanie i pytania.

Tych więc, którzy są już gotowi, jeszcze raz serdecznie zapraszamy! Chętnie powitamy Cię w naszej edukacyjnej, coraz większej rodzinie:)

zakres:
matura-egzamin-sprawdzian-pomoc bieżąca
szkoła podstawowa-gimnazjum-liceum/technikum-studia(do uzgodnienia)
Legionowo i okolice-Jabłonna-Białołęka-Tarchomin-Chotomów-inne pobliskie(do uzgodnienia)


K O R E P E T Y C J E - K O R E S P O N D E N C Y J N E

Dla tych, którzy nie potrzebują spotkań proponujemy wyjątkowo ekonomiczne korepetycje korespondencyjne:

- dostarczamy Ci zestaw diagnostyczny (przywieziemy do domu/wyślemy pocztą/mailem)
- wypełniasz zestaw OBOWIĄZKOWO przedstawiając -tam gdzie to możliwe- swoje rozwiązania lub uwagi do WSZYSTKICH poleceń
- sprawdzamy Twoją pracę nanosząc bardzo szczegółowe poprawki, komentarze i uwagi
- w zależności od opanowania materiału rozwiążesz kolejny(e) zestaw(y)

Rozwiązując odpowiednią ilość zestawów przygotujesz się skutecznie do dowolnego egzaminu


MATEMATYKA LEGIONOWO FIZYKA LEGIONOWO ANGIELSKI LEGIONOWO ROSYJSKI LEGIONOWO
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI LEGIONOWO KOREPETYCJE Z FIZYKI LEGIONOWO
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO LEGIONOWO KOREPETYCJE Z ROSYJSKIEGO LEGIONOWO
 


 angielski-rosyjski-legionowo
   tel. komórkowy 507-571-063,
e-mail: , www: